V důsledku krizových opatření, která vláda přijala v rámci preventivních kroků proti šíření pandemie koronaviru, byly omezeny či zcela zakázány některé podnikatelské aktivity. Vláda proto připravila nový balíček programů, které mají těmto postiženým segmentům pomoci a prodloužila i platnost některých opatření, která už platila během jarní krize.

 • Daňové úlevy
 • Podpora udržení zaměstnanosti
 • Podpora inovativních firem v souvislosti s pandemií
 • Podpora podnikatelů (nájemné, kultura, sport, autobusová doprava)
 • Opatření pro zaměstnance

Opatření pro zaměstnance

Krizové ošetřovné

Vláda schválila návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů; návrh zákona ještě musí projít legislativním procesem, a pokud bude schválen, bude znamenat:

 • nárok na ošetřovné bude mít zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče
  • dítě mladší 10 let,
  • nezaopatřené děti (nejdéle však do 26. roku věku) účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.),
  • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
  • děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině;
 • nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění;
 • podpůrčí doba potrvá po celou dobu trvání mimořádného opatření (uzavřené školy či stacionáře, trvání karantény);
 • výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu;
 • nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření;
 • navrhované změny budou platit po celou dobu platnosti mimořádných opatření, nejdéle však do 30. 6. 2021.

V současnosti platí, že:

 • nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče dítěte mladšího 10 let;
 • podpůrčí doba činí nejdéle 9 kalendářních dnů, nebo 16 kalendářních dnů, jde-li samoživitele/samoživitelku;
 • výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu.

(Zdroj: Vláda ČR)