V důsledku krizových opatření, která vláda přijala v rámci preventivních kroků proti šíření pandemie koronaviru, byly omezeny či zcela zakázány některé podnikatelské aktivity. Vláda proto připravila nový balíček programů, které mají těmto postiženým segmentům pomoci a prodloužila i platnost některých opatření, která už platila během jarní krize.

 • Daňové úlevy
 • Podpora udržení zaměstnanosti
 • Podpora inovativních firem v souvislosti s pandemií
 • Podpora podnikatelů (nájemné, kultura, sport, autobusová doprava)
 • Opatření pro zaměstnance

Podpora podnikatelů (nájemné, kultura, sport, autobusová doprava)

Covid – Kultura II

Jedná se o pomoc subjektům, které vykonávají svou podnikatelskou činnost v oblasti kultury,

 • bude vyhlášena druhá výzva tohoto programu;
 • na program bude vyčleněno 750 milionů korun;
 • podpora bude poskytována příjemci podpory ve formě dotace ex post na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a za výdaje v rámci vykonávané kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020;
 • bude činit až 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 % uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury;
 • maximální výše dotace na jeden subjekt je 10 milionů korun;
 • jednorázová podpora pro umělecké a odborné technické profese v kultuře má podobu jednorázového příspěvku státu ve výši 60 000 korun.

Covid – Nájemné II

Program je určen na podporu podnikatelů provozujících maloobchodní podnikatelskou činnost a poskytování služeb zákazníkům v provozovně (nebo její části) a s nimi přímo provozně souvisejícího zázemí, které užívají na základě nájemní smlouvy, a kterým bylo na základě přijatých krizových opatření zakázáno nebo výrazně omezeno poskytování služeb zákazníkům a prodej zboží v těchto provozovnách, a tím snížena schopnost generovat tržby a platit nájemné,

 • na tento program půjde 1,2 miliardy korun z původně alokované částky 5 miliard korun, která byla určena na program Covid – Nájemné;
 • výše podpory na jednoho žadatele bude činit 50 % z celkového nájemného za období červenec až září 2020;
 • podpora už nebude podmíněna slevou ze strany pronajímatele;
 • výzvu MPO vyhlásí koncem října a příjem žádostí bude následujících 30 dnů.

Covid – Sport II

Program je určen na podporu podnikatelských subjektů v oblasti sportu,

 • na realizaci programu vláda uvolní 500 milionů korun;
 • podporu budou moci požádat sportovní kluby z deseti nejdůležitějších profesionálních ligových soutěží;
 • druhou skupinu podpořených budou tvořit pořadatelé konkrétních sportovních akcí, které musely být odloženy nebo zcela zrušeny;
 • podpora sportovních klubů pokryje dle analýzy ekonomické náročnosti 8 – 10 procent celkových nákladů těchto ligových soutěží, maximálně může činit 12,5 milionu korun;
 • podpora organizátorů sportovních akcí dosáhne nanejvýš 50 procent uznatelných nákladů, maximálně 10 milionů korun na jeden podnikatelský subjekt.

Covid – Bus

Jedná se o program na podporu podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě, tedy o autobusové dopravce, kteří zajišťují např. dopravu na školní akce, zájezdy apod.,

 • na realizaci programu bude vyčleněna jedna miliarda korun;
 • výše podpory se bude odvíjet od emisní třídy provozovaného autobusu a kapacity jeho sedadel (tzv. sedačkovné);
 • podpora bude vyhlášena, vyhodnocena a proplacena v období 4. čtvrtletí roku 2020.

(Zdroj: Vláda ČR)