V důsledku krizových opatření, která vláda přijala v rámci preventivních kroků proti šíření pandemie koronaviru, byly omezeny či zcela zakázány některé podnikatelské aktivity. Vláda proto připravila nový balíček programů, které mají těmto postiženým segmentům pomoci a prodloužila i platnost některých opatření, která už platila během jarní krize.

 • Daňové úlevy
 • Podpora udržení zaměstnanosti
 • Podpora inovativních firem v souvislosti s pandemií
 • Podpora podnikatelů (nájemné, kultura, sport, autobusová doprava)
 • Opatření pro zaměstnance

Podpora inovativních firem v souvislosti s pandemií

Program Technologie COVID 19 podporuje projekty,  které mají přímou souvislost s bojem proti dalšímu šíření koronaviru prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení;

 • dotace může dosáhnout až 20 milionů korun;
 • celkem je k dispozici nejméně 300 milionů korun.

Programy Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19 má za cíl podpořit rychlé zavedení nových řešení, která mohou pomoct s bojem proti koronaviru, zmírnit dopady dalšího šíření a následky této krize řešit;

 • zaměřuje se na podporu inovativních firem včetně start-upů, které vyvíjejí nové technologie a řešení pomáhající v boji s koronavirem a chtějí je uvést do výroby či praxe;
 • na program bylo vyhrazeno zhruba 200 milionů korun.

Na základě velkého úspěchu programu byl spuštěn dotační program Czech Rise Up 2.0, který obsahuje dvě výzvy,

 • první výzva je zaměřena na finální fáze dokončení výzkumu a vývoje, popř. certifikace a ochrany práv medicínských řešení v souladu se schválenou notifikaci Evropské komise,
 • druhá výzva podporuje formou de minimis úzce definovanou skupinu projektů, které budou zaměřeny na využití stávajících technologií pro vznik medicínských a nemedicínských řešení na zvládnutí ekonomických a společenských následků krize, příprava na případnou druhou vlnu pandemie a podpora strategických technologií ve střednědobém horizontu,
 • podpora se poskytuje do výše 75 % nákladů,
 • celková alokace programu je 300 milionů Kč.

(Zdroj: Vláda ČR)