Dne 4. května 2020 schválila vláda usnesení, které rozšiřuje možnosti vstupu cizinců na území České republiky. Dochází ke znovuzavedení možnosti vstupu cizinců ze zemí mimo Evropskou unii.
Od 11. května 2020 budou moci do ČR přicestovat sezonní zaměstnanci, klíčoví zaměstnanci (např. vědci) a zaměstnanci v oblasti zdravotní péče a sociálních služeb. Jejich vstup je však podmíněn negativním testem na SARS-CoV-2, který musí předložit na hraničním přechodu.
Vláda také schválila prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic do 13. června 2020.
Od 11. května 2020 je možné na všech místech, která dnes fungují pouze pro pendlery a nákladní silniční dopravu, překračování hranic všem kategoriím cestujících.
Vláda rozhodla i o zpřístupnění dalších míst pro překračování hranice s Německem: Dolní Poustevna, Hřensko a Kraslice.

– Na všechny osoby vstupující na území ČR platí veškerá další platná mimořádná a krizová opatření přijatá Vládou ČR v souvislosti s epidemií
COVID-19.
– Jako na občany EU se pohlíží i na občany Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska, Islandu a Velké Británie.
-Pozor na přijatá opatření a omezení dalších států, zejména sousedních států České republiky, která mohou omezit transit na cestě do ČR.

Podmínky pro vstup / po vstupu (karanténa versus PCR test) :

1. Občané ČR (s přechodným nebo trvalým pobytem), občané EU (s předešlým bydlištěm na území ČR – nejedná se o prvovstup) a občané třetích zemí (s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem):

– Při vstupu předložit lékařské potvrzení o absolvování PCR testu (lze absolvovat i na území) NEBO nezbytná karanténní opatření po vstupu
– Pro všechny osoby, které neabsolvují nezbytná karanténní opatření, platí po dobu 14 dnů od vstupu na území ČR omezení volného pohybu po území
ČR

*Platné dokumenty ke vstupu (kromě případných dokladů o absolvování PCR testu):

– všichni občané ČR – doklad potvrzující občanství

– všichni občané EU s předešlým bydlištěm na území ČR (nejedná se o prvovstup) – povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu
NEBO
– kupní, nájemní nebo podnájemní smlouva na nemovitost (nebo
potvrzení o ubytování na koleji)
PLUS alespoň jeden z těchto platných dokumentů:
– kartička zdravotního pojištěnce zdravotní pojišťovny ČR
– potvrzení o studiu na území ČR s aktuální platnost
– aktuální potvrzení zaměstnavatele, že pracovní vztah na území
ČR trvá déle než 90 dní
– aktuální výpis z živnostenského, obchodního nebo podobného
rejstříku

– všichni občané třetích zemí s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem – povolení k přechodnému pobytu (dlouhodobé vízum, povolení
k dlouhodobému pobytu), povolení k trvalému pobytu

2. Občané ČR a EU za účelem výkonu ekonomické činnosti do 72 hodin:

– obchodní jednání
– služební/pracovní cesta
– výkon nárazové/nepravidelné činnosti funkce statutárního orgánu
– realizace zakázky v rámci samostatné výdělečné činnosti nebo svobodného povolání
– nárazový/nepravidelný výkon profesionální sportovní nebo umělecké činnosti

2a) Občané ČR a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem vstupující na území ČR do 72 hodin od doby vycestování do
zahraničí za účelem nepravidelné ekonomické činnosti (ČR je zemí bydliště a pravidelné ekonomické činnosti):

– Pokud výkon ekonomické činnosti v zahraničí přesáhne 72 hodin: – Při vstupu předložit lékařské potvrzení o absolvování PCR testu (lze
absolvovat i na území)
NEBO
– Nezbytná karanténní opatření po vstupu

– Pro všechny osoby, které neabsolvují povinnou nařízenou karanténu, platí po dobu 14 dnů od vstupu na území ČR omezení volného pohybu po
území ČR

*Platné dokumenty ke vstupu (kromě případných dokladů o absolvování PCR testu):

. Příslušné prokazující doklady, zpravidla:
– pozvání na obchodní jednání, služební cestu, cestovní příkaz
– doklad o zakázce
– smlouva o výkonu funkce
– výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku
– smlouva o dílo

NEBO

– nóta zastupitelského úřadu domovského státu (zejména v případě novinářů)

NEBO

– potvrzení o výkonu ekonomické činnosti na území ČR do 72 hodin – pouze pro vstup EU občanů na území ČR (vzor MV na webu)

2b) Občané EU, kteří prokazatelně za účelem výkonu nárazové/nepravidelné ekonomické činnosti vstupují na území ČR, pokud doba pobytu nebude
delší než 72 hodin:

– Při vstupu předložit lékařské potvrzení o absolvování PCR testu, jinak nelze vstoupit na území

– Subjekty přijímající občany EU za účelem ekonomické činnosti na území ČR, mají povinnost zajistit, aby tyto osoby dodržovaly pravidla
podle IV usnesení vlády ČR č. 332, zejména dodržovat tato pravidla: pracovat s respirátorem třídy FFP2, využívat na odpočinek a
stravování místnost bez přítomnosti jiné osoby, minimalizovat kontakt s ostatními pracovníky, omezit pohyb na pracovišti, měřit
pravidelně teplotu.

*Platné dokumenty ke vstupu (kromě případných dokladů o absolvování PCR testu):

. Příslušné prokazující doklady, zpravidla:
– pozvání na obchodní jednání, služební cestu, cestovní příkaz
– doklad o zakázce
– smlouva o výkonu funkce
– výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku
– smlouva o dílo

NEBO

– nóta zastupitelského úřadu domovského státu (zejména v případě novinářů)

NEBO

– potvrzení o výkonu ekonomické činnosti na území ČR do 72 hodin – pouze pro vstup EU občanů na území ČR (vzor MV na webu)

(Zdroj: MV ČR)