Na základě příznivé epidemiologické situace a návrhu Ministerstva zdravotnictví, přistoupila vláda, od 25. května, k zmírnění nošení roušek na veřejnosti při pohybu a pobytu mimo bydliště.

Vláda tak rozhodla s ohledem na doporučení Pracovní skupiny pro uvolňování karanténních opatření při Ministerstvu zdravotnictví, která vyhodnotila současný vývoj epidemie jako příznivý.

Nadále však bude platit povinné používání roušek ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště; v prostředcích veřejné dopravy, včetně taxislužby; na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň 2 osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.