Rok 2022 přináší následující změny a novinky v oblasti daní:

* Vyšší daňová sleva na poplatníka – v roce 2022 činí 30 840,- Kč

* Vyšší sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení

Bude možné odečíst si částku ve výši maximálně 16 200,- Kč.

* Vyšší sleva na druhé a další dítě

Sleva vzrostla už za rok 2021 a činí:

 • na první dítě 15 204,- Kč (1 267,- Kč měsíčně) – beze změny,
 • na druhé dítě 22 320,- Kč (1 860,- Kč měsíčně),
 • na třetí a další dítě 27 840,- Kč (2 320,- měsíčně).

Pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P, je daňové zvýhodnění dvojnásobné:

 • na první dítě ZTP/P 30 408,- Kč (2 534,- Kč měsíčně) – beze změny,
 • na druhé dítě ZTP/P 44 640,- Kč (3 720,- Kč měsíčně),
 • na třetí a další dítě ZTP/P 55 680,- Kč (4 640,- měsíčně).

* Zrušený strop pro daňový bonus i vyšší nutné příjmy

Výše ročního limitu 60 300,- Kč byla zrušena.

* Nová podmínka u osvobození příjmů za prodej nemovitosti

* Uplatnění sníženého limitu pro odpočet úroků pro bytovou potřebu

V případě, že byla bytová potřeba obstarána od 1. ledna 2021 se limit snížil z 300 000,- Kč na 150 000,- Kč.

* Zvýšení limitu pro osvobození důchodů od daně pro příjmy za rok 2022 činí 583 200,- Kč.

* Vyšší daňové pásmo

Na roční příjmy vyšší než 48násobek průměrné mzdy se aplikuje vyšší zdanění – 23% sazba.

* Rozšíření okruhu příjmů osvobozených od daně z příjmů

* Osvobození příjmů pro zahraniční rezidenty

Pro poplatníky, kteří splňují definici zahraničního rezidenta opětovně začíná platit osvobození příjmů z výnosu dluhopisů emitovaných        v zahraničí

* Vyšší minimální zálohy na zdravotní pojištění pro rok 2022 je ve výši 2627,- Kč.

Osobám bez zdanitelných příjmů se výše minimální mzdy odvozuje od výše minimální mzdy pro daný rok.

* Vyšší minimální zálohy na sociální pojištění

Pro hlavní činnost je v roce 2022 minimální záloha ve výši 2 841,- Kč a pro vedlejší činnost 1 137,- Kč.

* Vyšší paušální daň – měsíčně činí 5 994,- Kč.

Měsíční záloha na paušální daň se skládá z minimální zálohy na zdravotní pojištění, minimální zálohy na důchodové pojištění navýšené o 15 %          a  z odvodu na daň z příjmů ve výši 100,- Kč.

* Změna redukčních hranic v rámci nemocenského pojištění

 • 1. redukční hranice v roce 2022 činí 1 298,- Kč,
 • 2. redukční hranice v roce 2022 činí 1 946,- Kč,
 • 3. redukční hranice v roce 2022 činí 3 892,- Kč.

* Náhrada mzdy v roce 2022

V době prvních 14 dnů pracovní neschopnosti nebo karantény vyplácí náhradu mzdy zaměstnavatel a náleží za pracovní dny (na které připadá     pracovní směna).

Redukční hranice od 1. 1. 2022 činí:

 • 1. redukční hranice 227,15 Kč (z uvedené části hodinového příjmu se započte 90 %),
 • 2. redukční hranice 340,55 Kč (z příjmu přesahujícího 1. redukční hranici až do hodnoty 2. redukční hranice se započte 60 %,),
 • 3. redukční hranice 681,10 Kč (z příjmu přesahujícího 2. redukční hranici až do částky ve výši 3. redukční hranice se započte 30 %),
 • částka nad třetí redukční hranici se nezapočítává, nezohledňuje.