Daňové přiznání k silniční dani za rok 2021 je potřeba podat nejpozději 31. ledna, které je zároveň i posledním dnem pro zaplacení daně.

Silniční daň se vztahuje na:

  • nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v České republice,
  • přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaná v České republice,
  • vozidla registrovaná v České republice,
  • vozidla provozovaná v České republice a které jsou používaná:  1) poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů, nebo                                                                                                                                                                                                                                                                           2) poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.