Od roku 2023 dochází, pro vybranou skupinu plátců daně,  ke snížení sankcí za nepodání kontrolního hlášení DPH na polovinu.

Podmínky sankčního systému se týkají i starších případů pochybení, pokud do účinnosti novely zákona o dani z přidané hodnoty 2023 nenabyl platební výměr na související pokuty právní moci.

Na 17 kalendářních dnů je prodloužena lhůta pro odpověď na výzvu ke změně/doplnění nebo potvrzení původních údajů v případě doručení výzvy do datové schránky.