31.01.2023 je poslední den k podání daňového přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2022.

Pro zdaňovací období 2022 byl vydán nový tiskopis „Daňového přiznání“ (vzor č. 19) a „Přílohy“ (vzor č. 17). Také byly vydány „Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční (vzor č. 30)“.

Podání lze učinit:

  • v listinné podobě
  • elektronicky (pouze datovou zprávou)
  • ústně do protokolu

Podání se týká silničních vozidel kategorie N2 nebo N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4 registrovaných v registru silničních vozidel v České republice.

Daň za zdaňovací období roku 2022 je splatná k 31. 1. 2023. V případě, že správce daně rozhodl o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, prodlužuje se stejně i lhůta pro placení daně silniční.