09.02.2023

Spotřební daň:

 • splatnost daně za prosinec 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

15.02.2023

Daň z příjmů:

 • učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2023 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2022

20.02.2023

Daň z příjmů:

 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden 2023

24.02.2023

Spotřební daň:

 • splatnost daně za prosinec 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

27.02.2023

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně za leden 2023
 • souhrnné hlášení za leden 2023
 • kontrolní hlášení za leden 2023

Spotřební daň:

 • daňové přiznání za leden 2023
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2023 (pokud vznikl nárok)

Energetické daně:

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2023

28.02.2023

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Daň z příjmů:

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2023