Na základě informace k novele zákona o DPH účinné od 03. 12. 2022, týkajíci se zvýšení hodnoty obratu pro vznik plátcovství na 2 000 000,- Kč, a s ohledem na smysl a cíl předmětné novely zákona o DPH č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mohou plátci v souladu s § 106 b odst. 1 písm. a) bod 1, požádat o zrušení registrace k DPH.

O zrušení registrace mohou požádat také plátci podle § 6 b nebo § 6 e zákona o DPH (např. dědic), pokud uplynuly 3 měsíce ode dne, kdy se stali plátcem, a jejich obrat nepřesáhl za období říjen 2022 až prosinec 2022 hodnotu 500 000,-  Kč.

Žádosti o zrušení bude vyhověno po splnění všech podmínek.

(Zdroj: FS ČR)