Strategii na podporu malých a středních podniků (MSP) v České republice (ČR) pro období 2021-2027 z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) schválila vláda. Za cíl má zvýšit produktivitu a konkurenceschopnost českých MSP a tím zároveň posílit mezinárodní pozici ČR, mj.  v oblasti výzkumu a inovací či využití pokročilých technologií a dovedností. Koncepční dokument vychází především ze zjištění a doporučení Světové banky.

Strategie vznikla ve spolupráci s jednotlivými resorty, zástupci Světové banky a Evropské komise. Podle slov vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčeka: „Mezi klíčové oblasti, kterými se dokument zabývá, patří podnikatelské prostředí, přístup k financím, přístup na trhy, pracovní síla, dovednosti a vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace, digitalizace, nízkouhlíková ekonomika a účinné nakládání se zdroji.“

(Zdroj: MPO ČR)