Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejňuje třetí výzvu (dále také Výzva 3) programu COVID – Nájemné. Žádosti je možné podávat od            5. února 2021 od 9:00 hodin do 8. dubna 2021, 23:59 hodin, a to elektronicky prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

Program podpory COVID – Nájemné připravilo MPO v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Určen je podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny, které využívají pro maloobchodní podnikatelskou činnost – prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům (spotřebitelům).

Výzva 3

 • Výzvu 3 Programu COVID Nájemné MPO zveřejňuje 15. ledna 2021
 • Žádosti je možné podávat od 5. února 2021 od 9:00 hodin do 8. dubna 2021 prostřednictvím informačního systému AIS MPO – http://najemne.mpo.cz.
 • Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, jsou měsíce říjen, listopad a prosinec 2020.
 • Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období.
 • Sleva na nájemném ze strany pronajímatele není požadována.
 • Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele. (Pro tento účel se podpory přiznané v jednotlivých výzvách programu COVID – Nájemné nesčítají.)
 • Žadatel je povinen kontrolovat nepřekročení limitu podpory dle bodu 3.1. platného Dočasného rámce EK. (Pro tento účel se podpory přiznané v jednotlivých výzvách programu COVID – Nájemné sčítají.)
 • Uvolňování prostředků schválených žádostí bude probíhat po udělení notifikace Výzvě 3 Programu COVID Nájemné Evropskou komisí.
 • Pokud se žadatel do systému registroval již v první, nebo druhé výzvě, nová registrace není nutná.
 • Ověření identity žadatele probíhá prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci.
 • Požadovaný formulář čestného prohlášení pronajímatele je pro žadatele připraven v informačním systému AIS MPO.
 • Čestné prohlášení žadatele/příjemce podpory generuje informační systém AIS MPO.

(Zdroj: MPO)