Od 1. ledna 2023 nepočítá Návrh zákona, kterým se ruší povinnost evidence tržeb, s dalším provozováním systému EET na straně Finanční správy a to ani pro dobrovolně evidující podnikatele.

od 1. ledna 2023 bude s vysokou pravděpodobností evidování realizovaných tržeb prostřednictvím pokladních zařízení zcela znemožněno.

Časový harmonogram při ukončení je závislý na legislativním procesu. Návrhem zákona se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují se další související právní předpisy.

V době ukončení provozu systému EET již pokladní zařízení nenaváže spojení se systémem EET. Nastane situace, která se bude podobat výpadku internetového připojení, kdy bude pokladním zařízením vystavena účtenka obsahující kód PKP (podpisový kód poplatníka) místo kódu FIK (fiskální identifikační kód). U pokladen, které disponují funkcí, která umožňuje „vypnutí“ evidování tržeb, finanční zpráva doporučuje její vypnutí, aby již nedocházelo k opětovnému spojení se systémem EET. V každém případě je vhodné kontaktovat dodavatele pokladen,  zda mohou v souvislosti s vypnutím systému EET nastat problémy s funkčností pokladních zařízení a jak tyto situace řešit.