17.09.2021 v Praze podepsali generální ředitelka generálního finančního ředitelství Tatjana Richterová a prezident slovenské finanční správy Jiří Žežulka smlouvu o společném postupu při výměně informací, čímž finanční zpráva České republiky pokračuje v trendu posilování vzájemných vztahů s finančními zprávami sousedních zemí.

Vzájemná informovanost mezi členskými zeměmi EU v oblasti daní se neustále rozšiřuje a zdokonaluje. Spolupráce obou zemí navazuje na historické vazby, když oba státy tvořily společnou republiku. Nadále jsou významnými obchodním partnery, čemuž odpovídá i intenzivní přeshraniční styk.

Automatická výměna údajů se řídí standardem OECD.