Vláda České republiky schválila první krok ve snaze podpořit rozvoj start-upů v oblastech, kde si neporadí sám trh.  Například tam, kde se mladé firmy budou muset vyrovnat se sektorovou regulací.

Přijala materiál „Podpora investic do vzniku a rozvoje start-upů a spin-offů v ČR a zahájila tak naplňování Národního plánu obnovy ČR.

Prvním krokem je sestavení pracovní skupiny, která má za úkol pro vládu a Evropskou komisi zmapovat potřebné změny. Dalším krokem navrhnout, jak budou na základě reforem implementovány konkrétní investice z Národního plánu obnovy.

Agentura CzechInvest dostala už nyní za úkol podpořit vznik studentských start-upů, a to jako doplněk ke snahám univerzit a dalších akademických pracovišť o transfer technologií, které Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dlouhodobě podporuje.

(Zdroj: MPO ČR)