09.09.2021

Spotřební daň:

 • splatnost daně za červenec 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15.09.2021

Daň z příjmů:

 • čtvrtletní záloha na daň

20.09.2021

Daň z příjmů:

 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.09.2021

Spotřební daň:

 • splatnost daně za červenec 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

25.09.2021

Spotřební daň:

 • daňové přiznání za srpen 2020
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2021 (pokud vznikl nárok)

27.09.2021

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2021
 • souhrnné hlášení za srpen 2021
 • kontrolní hlášení za srpen 2021

Energetické daně:

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2021

30.09.2021

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
 • žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

Daň z příjmů:

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2021