11.10.2021

Spotřební daň:

 • splatnost daně za srpen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15.10.2021

Silniční daň:

 • záloha na daň za 3. čtvrtletí 2021

20.10.2021

Daň z příjmů:

 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.10.2021

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2021
 • souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2021
 • kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2021

Energetické daně:

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2021

Spotřební daň:

 • splatnost daně za srpen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za září 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2021 (pokud vznikl nárok)

31.10.2021

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim
 • poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace