1. října 2021 nabyla účinnosť novela zákona o dani z přidané hodnoty. Je zaměřena zejména na nová pravidla v oblasti elektronického obchodování a zavedení systému One Stop Shop.

Novela zákona o DPH obsahuje zejména tyto změny:

  • zdaňování u zasílání zboží (nově tzv. prodej zboží na dálku) mezi členskými státy EU
    • zrušení limitů 35. 000,- nebo 100. 000,- EUR u zasílání zboží z ČR do EU
    • zrušení limitu 1 .140. 000,- Kč u zasílání zboží z EU do ČR
    • zavedení limitu 10. 000,- EUR
  • zrušení osvobození od daně u dovozu zboží s vlastní hodnotou nepřesahující 22,- EUR z třetí země
  • dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní (digitální platforma)
  • rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (One Stop Shop).