Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyen sdělila, že český plán obnovy dostal zelenou.

Česká ekonomika bude díky němu ekologičtější a digitálnější. Od června, po květnovém schválení vládou, měla EK k vyjádření Strategii ČR týkající se oživení tuzemského hospodářství nejen po pandemii koronaviru. Počítá se s financemi v celkové výši cca 191 mld. Kč bez DPH, z toho má být cca 180 mld. Kč z evropských zdrojů.

NPO je souhrnem reforem a investic, které chce ČR realizovat z evropského Nástroje pro oživení a odolnost, který tvoří šest pilířů:

  • digitální transformace (27 854 mil. Kč)
  • fyzická infrastruktura a zelená tranzice (85 182 mil. Kč)
  • vzdělávání a trh práce (41 006 mil. Kč)
  • instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19 (10 895 mil. Kč)
  • výzkum, vývoj a inovace (13 200 mil. Kč)
  • zdraví a odolnost obyvatel (12 441 mil. Kč)