02.08.2021

Daň z příjmů:

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2021

09.08.2021

Spotřební daň:

 • splatnost daně za červen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

20.08.2021

Daň z příjmů:

 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.08.2021

Spotřební daň:

 • splatnost daně za červen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

25.08.2021

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2021
 • souhrnné hlášení za červenec 2021
 • kontrolní hlášení za červenec 2021

Energetické daně:

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2021

Spotřební daň:

 • daňové přiznání za červenec 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2021 (pokud vznikl nárok)

31.08.2021

Daň z nemovitých věcí:

 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Daň z příjmů:

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2021