Novela zákoníku práce přinesla od 1. ledna 2021 pro zaměstnance zajímavé možnosti. Jednou z nich je uvolnění zaměstnanců, kteří aktivně pracují v rámci svého osobního času s dětmi nebo s mládeží.

Nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu mají zaměstnanci na tábory a sportovní soustředění. V tomto případě zaměstnanci zaměstnavatelem nepřísluší náhrada mzdy, pokud se nedohodnou jinak.

Novela zákoníku práce přinesla možnost jednoho placeného týdne volna v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele pro zaměstnance působící na táborech a sportovních soustředěních. Týká se to pouze těch zaměstnanců, kteří vykonávají rozlišné funkce, jejichž charakter však musí mít jasnou vazbu na práci s dětmi a mládeží a, kteří minimálně po dobu jednoho roku před uvolněním soustavně a bezplatně pracovali s dětmi či mládeží. Také jednou z podmínek je, aby tábor či sportovní soustředění pořádala právnická osoba registrovaná ve veřejném rejstříku právnických po dobu nejméně 5 let. Zároveň tito zaměstnanci mají nárok na poskytnutí maximálně třítýdenního volna v kalendářním roce.