K 15.05.2020 je v České republice zaznamenáno:

341 705 provedených laboratorních testů
8 352 osob s dosud prokázaným onemocněním COVID‑19 (kumulativně za celé období)
197 počet hospitalizovaných s onemocněním COVID‑19
2 810 osob s prokázaným onemocněním COVID‑19 (včetně hospitalizovaných, bez vyléčených a úmrtí)
5 249 vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS
293 celkový počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19