02.03.2020
Daň z příjmů:
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020
– podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019

11.03.2020
Spotřební daň:
– splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

16.03.2020
Daň z příjmů:
– čtvrtletní záloha na daň

20.03.2020
Daň z příjmů:
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019

25.03.2020
Daň z přidané hodnoty:
– daňové přiznání a splatnost daně za únor 2020
– souhrnné hlášení za únor 2020
– kontrolní hlášení za únor 2020

Spotřební daň:
– daňové přiznání za únor 2020

26.03.2020
Spotřební daň:
– splatnost daně za leden 2020 (pouze spotřební daň z lihu)