09.06.2017
Spotřební daň:
– splatnost daně za duben 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

15.06.2017
Daň z příjmů:
– čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

26.06.2017
Daň z přidané hodnoty:
– daňové přiznání a splatnost daně za květen 2017
– souhrnné hlášení za květen 2017
– kontrolní hlášení za květen 2017

Spotřební daň:
– splatnost daně za duben 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za květen 2017

30.06.2017
Daň z příjmů:
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2017

(Zdroj financnisprava.cz)