10.07.2017
Spotřební daň:
– splatnost daně za květen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

17.07.2017
Daň silniční:
– záloha na daň za 2. čtvrtletí 2017

25.07.2017
Daň z přidané hodnoty:
– daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2017
– souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017
– kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017
– daňové přiznání za červen 2017

(Zdroj financnisprava.cz)