01.07.2019
Daň z příjmů:
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2019
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

10.07.2019
Spotřební daň:
– splatnost daně za květen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

15.07.2019
Daň silniční:
– záloha na daň za 2. čtvrtletí 2019

25.07.2019
Daň z přidané hodnoty:
– daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2019
– souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019
– kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019

Spotřební daň:
– splatnost daně za květen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za červen 2019