03.04.2018
Daň z příjmů:
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

09.04.2018
Spotřební daň:
– splatnost daně za únor 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

16.04.2018
Daň silniční:
– záloha na daň za 1. čtvrtletí 2018

25.04.2018
Daň z přidané hodnoty:
– daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2018
– souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018
– kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018
– daňové přiznání za březen 2018

(Zdroj financnisprava.cz)