01.04.2020
Daň z příjmů:
– podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

09.04.2020
Spotřební daň:
– splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

15.04.2020
Daň silniční:
– záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020

24.04.2020
Spotřební daň:
– splatnost daně za únor 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

27.04.2020
Daň z přidané hodnoty:
– daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2020
– souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020
– kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020

Spotřební daň:
– daňové přiznání za březen 2020

30.04.2020
Daň z příjmů:
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2020