10.05.2019
Spotřební daň:
– splatnost daně za březen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

27.05.2019
Daň z přidané hodnoty:
– daňové přiznání a splatnost daně za duben 2019
– souhrnné hlášení za duben 2019
– kontrolní hlášení za duben 2019

Spotřební daň:
– splatnost daně za březen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za duben 2019

31.05.2019
Daň z nemovitých věcí:
– splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
– splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

Daň z příjmů:
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2019