09.01.2019
Spotřební daň:
– splatnost daně za listopad 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

24.01.2019
Spotřební daň:
– splatnost daně za listopad 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

25.01.2019
Daň z přidané hodnoty:
– daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2018
– souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018
– kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018

Spotřební daň:
– daňové přiznání za prosinec 2018

31.01.2019
Daň silniční:
– daňové přiznání a daň za rok 2018

Daň z nemovitých věcí:
– daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2019

Daň z příjmů:
– dvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2018

(Zdroj financnisprava.cz)