02.12.2019
Daň z nemovitých věcí:
– splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

Daň z příjmů:
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2019

10.12.2019
Spotřební daň:
– splatnost daně za říjen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

16.12.2019
Daň silniční:
– záloha na daň za říjen a listopad 2019, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel
vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

Daň z příjmů:
– čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

27.12.2019
Daň z přidané hodnoty:
– daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2019
– souhrnné hlášení za listopad 2019
– kontrolní hlášení za listopad 2019

Spotřební daň:
– splatnost daně za říjen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za listopad 2019

31.12.2019
Daň z příjmů:
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2019