10.10.2019
Spotřební daň:
– splatnost daně za srpen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

15.10.2019
Daň silniční:
– záloha na daň za 3. čtvrtletí 2019

25.10.2019
Daň z přidané hodnoty:
– daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2019
– souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019
– kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019

Spotřební daň:
– splatnost daně za srpen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za září 2019

31.10.2019
Daň z přidané hodnoty:
– poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího
roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

Daň z příjmů:
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2019