9.08.2017
Spotřební daň:
– splatnost daně za červen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

25.08.2017
Daň z přidané hodnoty:
– daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2017
– souhrnné hlášení za červenec 2017
– kontrolní hlášení za červenec 2017

Spotřební daň:
– daňové přiznání za červenec 2017

31.08.2017
Daň z příjmů:
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2017

(Zdroj financnisprava.cz)