09.08.2018
Spotřební daň:
– splatnost daně za červen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

20.08.2018
Daň z příjmů:
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.08.2018
Spotřební daň:
– splatnost daně za červen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

27.08.2018
Daň z přidané hodnoty:
– daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2018
– souhrnné hlášení za červenec 2018
– kontrolní hlášení za červenec 2018

Spotřební daň:
– daňové přiznání za červenec 2018

(Zdroj financnisprava.cz)