11.09.2017
Spotřební daň:
– splatnost daně za červenec 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

15.09.2017
Daň z příjmů:
– čtvrtletní záloha na daň

25.09.2017
Daň z přidané hodnoty:
– daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2017
– souhrnné hlášení za srpen 2017
– kontrolní hlášení za srpen 2017

Spotřební daň:
– daňové přiznání za srpen 2017

(Zdroj financnisprava.cz)