10.09.2018
Spotřební daň:
– splatnost daně za červenec 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

17.09.2018
Daň z příjmů:
– čtvrtletní záloha na daň

25.09.2018
Daň z přidané hodnoty:
– daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2018
– souhrnné hlášení za srpen 2018
– kontrolní hlášení za srpen 2018

Spotřební daň:
– splatnost daně za červenec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za srpen 2018

30.09.2018
Daň z přidané hodnoty:
– žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

(Zdroj financnisprava.cz)