Snahou státu je vybrat co nejvíc na daních což způsobuje, že finanční úřady jdou tvrdě po daňových únicích. Často však bývají obviněné i seriózní firmy. Mají možnost bránit se podáním odvolání, ale šance, že uspějí, je minimálna. Podle slov advokárky Petry Novákové, je nutné se odvolat, jinak nemůžete jít k soudu. Na odpověď se zpravidla čeká rok a ve většině případů je zamítavá. V loni Odvolací finanční ředitelství v Brně obdrželo téměř 4500 odvolání a zamítlo až 82%. Podnikatelé zasílají nejčastěji námitky týkající se daně z přidané hodnoty.

(Zdroj ihned.cz)