do 1.2.2016 (namiesto 31.1.2015) – Úhrada mesačného preddavku za január 2016 k dani z motorových vozidiel.
– Týka sa daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 300,- eur (mesačný platiteľ).

– Úhrada mesačného preddavku za január 2016 k dani z príjmov právnických osôb.
– Týka sa právnickej osoby, ktorej posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 600,- eur (mesačný platiteľ).

– Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2015 a úhrada dane z vozidiel za rok 2015.
– Týka sa daňovníka – právnická osoba (§ 3 zákona č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel).

(Zdroj HN)