do 25.2.2016 – Podať súhrnný výkaz elektronickými prostriedkami najneskôr do 25 dní po skončení mesiaca január 2016.
– Týka sa platiteľa DPH.
– Podanie priznania k DPH za január 2016 a uhradenie vlastnej daňovej povinnosti za január 2016 podľa podaného daňového priznania k DPH.
– Týka sa platiteľa DPH, osôb registrovaných podľa § 7 a § 7a zákona o DPH (§ 78 zákona č.222/2004 Z.z. o DPH).

do 29.2.2016 – Úhrada mesačného preddavku za február 2016 k dani z motorových vozidiel.
– Týka sa daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 300,- eur (mesačný platiteľ).

(Zdroj HN)