do 25.7.2016 – Podať súhrnný výkaz elektronickými prostriedkami najneskôr do 25 dní po skončení mesiaca jún.
– Týka sa platiteľa DPH.

– Podanie priznania k DPH za jún a 2. Q 2016.
– Týka sa platiteľa DPH, osôb registrovaných podľa § 7 a § 7a zákona o DPH (§ 78 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH).

do 1.8.2016 (namiesto 31.7.2016) – Úhrada mesačného preddavku za júl 2016 k dani z motorových vozidiel.
– Týka sa toho, komu daň u jedného správcu presiahne 8 300 eur.

– Úhrada mesačného preddavku za júl k dani z príjmov FO a PO.
– Týka sa FO a PO, ktorej posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 600,- eur (mesačný platiteľ).

(Zdroj HN)