Elektronická knihovna připravované legislativy zpřístupňuje veřejnosti dokumenty legislativní povahy, které jsou určeny pro jednání vlády. Veřejnosti je umožněno procházet veškerou existující připravovanou vládní legislativu, která nepodléhá režimu utajení.

V eKLEP pro veřejnost jsou v elektronické podobě veřejně dostupné návrhy právních předpisů již od roku 2007.

Jedná se zejména o následující návrhy legislativních dokumentů:

návrhy věcných záměrů zákonů,
• návrhy zákonů,
• návrhy zákonných opatření Senátu,
• návrhy nařízení vlády
• návrhy vyhlášek.

Veřejnost zde může sledovat životní cyklus jednotlivých materiálů od jejich tvorby až ke schválení nebo zamítnutí.

(Zdroj www.vlada.cz)