do 15.8.2016 – Odviesť zrazenú daň z príjmov za júl 2016 a správcovi dane oznámenie o zrazení dane z príjmov za júl 2016.
– Týka sa platiteľa dane FO a PO pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka – prijímateľa platby.

do 25.8.2016 – Podať súhrnný výkaz elektronickými prostriedkami najneskôr do 25 dní po skončení mesiaca júl 2016.
– Týka sa platiteľa DPH.

– Podanie daňového priznania k DPH za júl 2016.
– Týka sa platiteľa DPH, osoby registrované podľa § 7 a § 7a Zákona o DPH (§ 78 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH).

do 31.8.2016 – Úhrada mesačného preddavku za august 2016 k dani z motorových vozidiel.
– Týka sa daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 eur (mesačný platiteľ).

– Úhrada mesačného preddavku za august 2016 k dani z príjmov v prípade FO aj v prípade PO.
– Týka sa FO aj PO, ktorej posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 600,- eur (mesačný platiteľ).

(Zdroj HN)