Krajiny v rámci EÚ:

Predaj podnikom

Ak predávate tovar inému podniku a tento tovar sa musí prepraviť do inej krajiny EÚ, DPH neúčtujeme – za predpokladu, že zákazník má platné identifikačné číslo pre DPH (DIČ).

Overte si, či má váš zákazník identifikačné číslo pre DPH.

Aj napriek tomu môžete mať nárok na odpočet DPH, ktorú ste zaplatili za súvisiace výdavky (tovaru / služby nakúpené priamo za účelom realizácie daného predaja).

Pokiaľ zákazník platné identifikačné číslo pre DPH nemá, musíte spravidla účtovať DPH z predaja za použitia sadzby platné vo vašej krajine.

Predaj spotrebiteľom

Ak predávate tovar spotrebiteľom do inej krajiny EÚ (vrátane jeho dodania), musíte sa tam zaregistrovať a účtovať DPH v sadzbe platnej v danej krajine – výnimkou je situácia, keď celková hodnota vášho predaja v danej krajine v danom roku nepresiahne limit stanovený touto krajinou (35 000, – eur alebo 100 000, – eur).

Na predaj tovaru podliehajúceho spotrebnej dani alebo nového dopravného prostriedku (automobil, loď alebo lietadlo) sa vzťahujú osobitné pravidlá (EN).

Nákup

Ak zakúpite tovar na účely podnikania v inej krajine EÚ, ktoré je vám riadne doručené, musíte DPH za danú transakciu priznať tak, ako keby ste tovar predávali sami, a to v sadzbe platnej vo vašej krajine.

Obvykle budete mať neskôr možnosť si túto sumu odpočítať z daňovej povinnosti.

Z týchto základných pravidiel však existuje niekoľko dôležitých výnimiek (FR, DE, EN).

Krajiny mimo EÚ

Predaj

Ak predávate tovar zákazníkom z krajín mimo EÚ, DPH im neúčtujeme, avšak aj napriek tomu si môžete odpočítať DPH, ktorú ste sami zaplatili z výdavkov súvisiacich s daným predajom (nákup tovaru / služieb priamo za účelom realizácie daného predaja do zahraničia).

Nákup

Ak kupujete tovar na obchodné účely u dodávateľa sídliaceho mimo EÚ, musíte všeobecne DPH zaplatiť pri dovoze (túto sumu si môžete odpočítať v nasledujúcom daňovom priznaní k DPH, ak máte zdaniteľné plnenia).

(Zdroj www.europa.eu)