Pomocí celoevropského online systému VIES si můžete zkontrolovat, zda je společnost zapsána k přeshraničnímu obchodu v rámci EU. Systém je k dispozici ve 23 jazycích Evropské unie.

Co je systém VIES?

Systém výměny informací o DPH (zkráceně VIES z angl. VAT Information Exchange System) je vyhledávač (nikoli databáze) provozovaný Evropskou komisí. Při vyhledávání v tomto systému jsou údaje získávány z vnitrostátních databází DPH.

Výsledky vyhledávání se zobrazují dvěma způsoby – informace o evropském DIČ společnosti buď existují ( platná odpověď), nebo neexistují (neplatná odpověď).

Platná odpověď

Pokud systém obdrží platnou odpověď, zobrazí se informace o evropském DIČ společnosti.

Neplatná odpověď

Pokud systém obdrží neplatnou odpověď, znamená to, že DIČ přidělené pro účely DPH, které se snažíte ověřit, není v příslušné vnitrostátní databázi zaregistrováno, a to z následujícího důvodu:

– DIČ neexistuje
– DIČ nebylo pro účely přeshraničního plnění uvnitř EU aktivováno
– registrace ještě nebyla dokončena (v některých zemích Unie je třeba pro účely přeshraničního plnění uvnitř EU provést samostatnou registraci).

Tyto změny se ne vždy projeví ve vnitrostátních databázích okamžitě, a tudíž nejsou reflektovány ani v systému VIES. V naléhavých případech vám doporučujeme se obrátit na místní daňový úřad.

Co se stane v případě, že stávající číslo není potvrzeno?

Pokud vám zákazník tvrdí, že je plátcem DPH, ale ověření prostřednictvím systému VIES to nepotvrzuje, může se s žádostí o ověření obrátit na daňovou správu ve své zemi. Ta ho může vyzvat, aby se zaregistroval specificky k přeshraničnímu plnění uvnitř EU. Postupy v jednotlivých zemích Unie se od sebe mohou lišit.

Jak si vyžádat další informace?

Pokud požadované informace v systému VIES nenajdete, měli by ste o ně požádat vnitrostátní orgány ve své zemi. Ty by vám následně měly být schopny potvrdit:

– zda je DIČ platné či nikoli
– zda je k DIČ přiřazeno určité jméno/název a adresa.

Z důvodu ochrany údajů vám vnitrostátní orgány nemohou sdělit jméno/název a adresu vztahující se ke konkrétnímu DIČ. Mohou vám potvrdit pouze to, že určité jméno/název a adresa jsou k číslu DIČ přiřazeny.

Nedostupnost údajů

Vzhledem k tomu, že je někdy nutné údaje vnitrostátních databází zálohovat, může být systém v tomto období nedostupný. Komise spolupracuje s členskými státy, aby doba, kdy jsou jejich databáze z důvodu aktualizace nefunkční, byla omezena na minimum. Pokud takové chybové hlášení obdržíte, zkuste několik minut počkat a poté o údaje znovu zažádat, případně ještě později.

Možné nepřesnosti

Evropská komise nenese odpovědnost za přesnost informací uvedených v online systému VIES, jelikož jsou získávány z vnitrostátních databází, nad nimiž Komise nemá žádnou kontrolu. Evropská komise nemůže ověřovat, opravovat, přidávat ani odstraňovat jakýkoli záznam o vnitrostátní registraci k DPH.

(Zdroj www.europa.eu)