Země v rámci EU:

Prodej podnikům

Prodáváte-li zboží jinému podniku a toto zboží se musí přepravit do jiné země EU, DPH neúčtujete – za předpokladu, že zákazník má platné identifikační číslo pro účely DPH (DIČ).

Ověřte si, zda má váš zákazník identifikační číslo pro účely DPH.

I přesto můžete mít nárok na odpočet DPH, kterou jste zaplatili za související výdaje (zboží/služby nakoupené přímo za účelem realizace daného prodeje).

Pokud zákazník platné identifikační číslo pro účely DPH nemá, musíte zpravidla účtovat DPH z prodeje za použití sazby platné ve vaší zemi.

Prodej spotřebitelům

Pokud prodáváte zboží spotřebitelům do jiné země EU (včetně jeho dodání), musíte se tam zaregistrovat a účtovat DPH v sazbě platné v dané zemi – výjimkou je situace, kdy celková hodnota vašeho prodeje v dané zemi v daném roce nepřesáhne limit stanovený touto zemí (35 000,- eur nebo 100 000,- eur).

Na prodej zboží podléhajícího spotřební dani nebo nového dopravního prostředku (automobil, loď nebo letadlo) se vztahují zvláštní pravidla (EN).

Nákup

Pokud zakoupíte zboží pro účely podnikání v jiné zemi EU, které je vám řádně doručeno, musíte DPH za danou transakci přiznat tak, jako kdybyste zboží prodávali sami, a to v sazbě platné ve vaší zemi.

Obvykle budete mít později možnost si tuto částku odečíst z daňové povinnosti.

Z těchto základních pravidel však existuje několik důležitých výjimek (FR, DE, EN).

Země mimo EU:

Prodej

Prodáváte-li zboží zákazníkům ze zemí mimo EU, DPH jim neúčtujete, nicméně i přesto si můžete odečíst DPH, kterou jste sami zaplatili u výdajů souvisejících s daným prodejem (nákup zboží/služeb přímo za účelem realizace daného prodeje do zahraničí).

Nákup

Kupujete-li zboží za obchodními účely u dodavatele sídlícího mimo EU, musíte obecně DPH zaplatit při dovozu (tuto částku si můžete odečíst v následujícím daňovém přiznání k DPH, pokud máte zdanitelná plnění).

(Zdroj www.europa.eu)