Pravidla, kterými se v EU řídí DPH, jsou sice na celoevropské úrovni upravena právními předpisy, avšak to, jak se DPH konkrétně uplatňuje, se může v jednotlivých zemích EU lišit. DPH se platí u výrobků i služeb v každé fázi produkce, včetně při prodeji konečnému spotřebiteli. Tedy například i při nákupu dílů, montáži, při dopravě atd.

Má-li váš podnik sídlo v EU, podléhá DPH většina zboží a služeb, které dodáte nebo pořídíte.

Výjimku tvoří vývoz do zemí mimo EU. Vtakovémto případě se DPH platí v cílové zemi. V takové situaci je třeba poskytnout důkaz, že zboží bylo skutečně vyvezeno dozemě mimo EU.

(Zdroj www.europa.eu)