Pravidlá, ktorými sa v EÚ riadi DPH, sú síce na celoeurópskej úrovni upravené právnymi predpismi, ale to, ako sa DPH konkrétne uplatňuje, sa môže v jednotlivých krajinách EÚ líšiť. DPH sa platí pri výrobkoch a službách v každom štádiu výroby, vrátane predaja konečnému spotrebiteľovi. Teda napríklad aj pri nákupe dielov, montáži, pri doprave atď.

Ak má váš podnik sídlo v EÚ, podlieha DPH väčšina tovarov a služieb, ktoré dodáte alebo zaobstaráte.

Výnimku tvorí vývoz do krajín mimo EÚ. V takomto prípade sa DPH platí v cieľovej krajine. V takejto situácii je potrebné poskytnúť dôkaz, že tovar bolo skutočne vyvezený do zeme mimo EÚ.

(Zdroj www.europa.eu)