01.08.2016 – Daň z příjmů
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2016

09.08.2016 – Spotřební daň
– splatnost daně za červen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

22.08.2016 – Daň z příjmů
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.08.2016 – Spotřební daň
– splatnost daně za červen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

25.08.2016 – Daň z přidané hodnoty
– daňové přiznání a daň za červenec 2016
– souhrnné hlášení za červenec 2016
– kontrolní hlášení za červenec 2016

– Spotřební daň
– daňové přiznání za červenec 2015

31.08.2016 – Daň z příjmů
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2016

(Zdroj www.financnisprava.cz)