01.07.2016 – Daň z příjmů
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

11.07.2016 – Spotřební daň
– splatnost daně za květen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

15.07.2016 – Daň silniční
– záloha na daň za 2. čtvrtletí 2016

20.07.2016 – Daň z přidané hodnoty
– daňové přiznání a daň k MOSS

– Daň z příjmů
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.07.2016 – Daň z přidané hodnoty
– daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2016
– souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2016
– kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2016

– Spotřební daň
– splatnost daně za květen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za červen 2016

(Zdroj www.financnisprava.cz)